Stacks Image 262081

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista

Caroli kyrka Borås


Framtagen av Christer Smedberg för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt Biografiskt lexikon.
Pdf: ”Bildhuggare från Mjöbäck”. Bo Anghen. 2004.

Gps: 57.7223, 12.9394

Stacks Image 262097