Stacks Image 262053

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun
Seglora kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Seglora kyrka

Den första kyrkan i Seglora byggdes i slutet av 1200-talet, men brann ner efter ett åsknedslag någon gång under senmedeltiden.
Därefter byggdes en knuttimrad kyrka med fristående klockstapel på samma plats. 1729 revs den på grund av att dels blivit för liten för den växande församlingen men också för att den börjat förfalla. Man återanvände en den av timret liksom den gamla predikstolen och altartavlan när man byggde den nya kyrkan.
Kyrkan invigdes 1732, men det dröjde sedan ytterligare tre år innan den var målad och dekorerad. De dominerade färgerna var himmelsblått och rött. På 1780-talet lät man också bygga till ett torn och en liten sakristia, samtidigt som man rev klockstapeln.

Även denna kyrka blev för liten, och redan under 1860-talet började man planera för en ny och större kyrka. Man beslöt 1901 att riva kyrkan, och tanken var att timret skulle användas till att bygga kyrkstallar. Men rivningen dröjde och istället kom Artur Hazelius från Skansen in i bilden. Han behövde en kyrka som gick att flytta till Stockholm, och i Seglora hittade han vad han sökte. Församlingen sålde kyrkan för 1000 kronor.
Efter midsommar 1916 började man det svåra arbetet med att plocka ned kyrkan bit för bit. Varje träbit numrerades och transporterades sedan med häst till järnvägsstationen i Fritsla för vidare transport med tåg till Stockholm och Skansen.
Våren 1918 återinvigdes Seglora gamla kyrka på Skansen.

Den nuvarande kyrkan i Seglora ritades i nygotsik stil av Göteborgsarkitekten Adrian Crispin Peterson, som förutom att vara praktiserande arkitekt i hemstaden då också jobbade vid Överintendentsämbetet.

Efter kort tid fick man besvär med fuktskador och kyrkan har därför genomgått flera renoveringar. Den första redan 1924, drygt 20 år efter invigningen.

År 1932 genomfördes en större renovering av kyrktornet, och i mitten av 1960-talet genomfördes ytterligare en omfattande renovering, då bland annat antalet sittplatser minskades från 800 till 480.

Det allra mesta i kyrkan har tillkommit under åren men klockorna i tornet kommer från den gamla kyrkan.

Altartavlan föreställande de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes målades av Boråskonstnären John Hedaeus. Han har även skapat det mittersta korfönstret, som visar Jesu födelse.
Tavlan skänktes till kyrkan av Skandinaviska Gummiaktiebolaget i Viskafors.

Dopfunten är från kyrkans tillkomst 1903, och på dopaltaret finns en skulptur, "Den tillbedjande Maria" som är tillverkad 1987 i brons av den spansk-svenske skulptören Pedro Santana, som bland annat vid sidan om konstnärsyrket varit verksam som bildlärare i Viskafors.

Orgeln, som invigdes 1960 är byggd av Hammarbergs orgelfirma i Göteborg. 
Stacks Image 262081