Stacks Image 262055

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Ulricehamns kommun
Vists kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Vists kyrka

Den ursprungliga medeltida då tornlösa kyrkan uppfördes troligen på 1200-talet. I en inventering som gjordes 1830 står det att ”Hon är liten, mörk, ful och utan alla dekorationer, men af sten.”

Ritningar till en ombyggnad av kyrkan togs fram 1888 av byggmästare L.E. Petersson, men omarbetades sedan av arkitekt Gustaf Pettersson.
Den nuvarande kyrkan som byggdes 1892, har genomgått två större renoveringar.

1939-40 renoverades kyrkan efter ritningar av Stockholmsarkitekten Kurt Nordenskjöld. Korgavelns trefönstergrupp ersattes då av ett litet rundfönster med glasmålning av konstnären Yngve Lundström.
Vid renoveringen 1940 fick kyrkan också bland annat en ny altartavla, skapad av blekingekonstnären Gunnar Torhamn, föreställande nattvardens instiftelse. Samme konstnär kompletterade 14 år senare tavlan med två sidostycken.
Det vänstra återger Jesu samtal med Nikodemus och det högra Jesus och kvinnan vid Sykars brunn.

Från den gamla kyrkan har man hämtat dopfunten med reliefer från 1200-talets senare del. Även ett krucifix från 1600-talet fanns i den gamla kyrkan, liksom två träskulpturer från samma tid, föreställande evangelisterna Matteus och Lukas.

I vapenhuset ligger Karl XII:s stora bibel, försedd med träsnitt.

I tornet hänger två klockor varav den större troligen är från 1700-talet. Den mindre är från 1707 och har tidigare hängt i Ulricehamns kyrka. Den har gjutits av två klockor tagna som krigsbyte i Polen.

Vists kyrka är en populär vigselkyrka, och är kyrkan öppen är du välkommen in. Var dock vänlig respektera om det pågår förrättning.
Stacks Image 262082