Stacks Image 262115

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun
Upphärads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Upphärads kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Rommele församling.

Källor:
Webb: Rommele pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Upphärads kyrka”.
Muntlig information.


58.1640, 12.2920

Stacks Image 262144