Stacks Image 262115

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista

Upphärads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Rommele pastorat.

Källor:
Webb: Rommele pastorat
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Upphärads kyrka”.
Muntlig information.


58.1640, 12.2920

Stacks Image 262131