Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun
Kinnarumma kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Kinnarumma kyrka


Audioguiden producerad 2016 av Christer Smedberg för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: ”Kinnarumma kyrka”. Kinnarumma byalag. Kurt Lundgren 1964.
Webb: Kipmmarumma pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 57.5938, 12.8715

Stacks Image 262135