Stacks Image 262149

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Herrljunga kommun
Vesene kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Vesene kyrka

Vesene kyrka uppfördes troligen på 1100-talet eller möjligen kring år 1200.

På 1700-talet byggdes kyrkan ut åt öster, men bara hundra år senare fanns långtgående planer på rivning, eftersom man ansåg att kyrkan var mörk, trång och otidsenlig. Rivningen blev som tur var aldrig av.

Men det dröjde till slutet av 1970-talet innan någon större förändring skedde med kyrkan. Då uppfördes ett vapenhus vid kyrkans sydvästra sida och ersatte ett vapenhus från slutet av 1800-talet.

Kyrkan har dekorerats med kalkmålningar. Intill den forna triumfbågen, på långhusets nordvägg finns ett takhögt smalt fält med två scener, åtskilda av en sicksackbård. En liknande bård finns i Dädesjö kyrka i Småland och i Norra Mellby kyrka i Skåne. Dessa är liksom här från decennierna omkring 1300.

Den träskulptur som också finns på norra väggen är en rest från ett altarskåp från medeltidens slut och har som motiv den yttersta domen.

På läktaren ser vi en bild föreställande Martin Luther, och bilden av honom leende stämmer nog med verkligheten, även om bilden kanske inte är så porträttlik. För Luther var inte så butter och asketisk som senare generationer, fram för allt de som förr kämpade sig igenom lilla katekesen föreställde sig. Bland annat gifte han sig 42 år gammal med en nästan hälften så ung kvinna, och fick med henne sex barn!

Predikstolen har något så ovanligt som en inbyggd sakristia. Det är ett litet utrymme där prästen kunde klä om, och för den delen även uträtta annat om nöden så krävde. Den gamla pottan står fortfarande kvar!

Altarskåpet från senmedeltiden har en trärelief som föreställer världsdomaren Kristus, mellan Maria och Johannes samt två basunänglar. 1714 tillkom överstycket och mittpartiet fick en Golgataframställning.

Den medeltida dopfuntens cuppa av sandsten försågs 1949 med en nytillverkad fot som till material och färgsättning skulle likna funten i övrigt.

På Borås museum förvaras bland annat ett triumfkrucifix från senmedeltiden, en gammal kyrkdörr och en straffstock.
Stacks Image 262176