Stacks Image 262119

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Vårgårda kommun
Kvinnestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Kvinnestads kyrka

Kvinnestad kyrka ligger på en kulle alldeles invid den sägenomspunna borgen. När kyrkan byggdes vet man inte, men troligen var det under 1100- eller tidigt 1200-tal, och ersatte då en stavkyrka på samma plats.

Kyrkan har i sina äldsta delar ännu kvar murar från när den byggdes.

Under medeltiden fanns en försvarsborg här och en vallgrav runt kyrkogården skyddade mot ovälkomna gäster.

Dopfunten med uttömningshål är från när kyrkan var ny.

Kyrkan som är byggd av gråsten hade ursprungligen ett smalare kor, men har senare byggts till, Bland annat fick kyrkan år 1766 ett fullbrett kor med rak altarvägg. Ungefär samtidigt tillkom förmodligen gaveltornet av trä. Långsidornas fönsteröppningar fick då också sin nuvarande form.

1793 försågs det plana innertaket med målningar i form av änglahuvuden mot en blå botten, och över 100 förgyllda trästjärnor som enligt en uppgift ska vara lika många som gårdarna i socknen. De utskurna stjärnorna som anses vara synnerligen unika, togs bort på 1800-talet, men plockades fram igen på 1960-talet och kan åter beskådas i brädtaket.

Unikt är också att ingången till kyrkan är belägen på långhusets norra vägg. Under tidig medeltid hade de flesta kyrkor två huvudingångar. En i söder för männen, och en i norr för kvinnorna, och kanske är det helt enkelt så att man bara behållit kvinnornas gamla ingång?

Predikstolen med ljudtak är från 1600-talet, och altaruppsatsen är från 1700-talet.
Stacks Image 262146