Stacks Image 262047

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Herrljunga kommun
Fölene kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Fölene kyrka

Fölene ligger i en av Sveriges mest kyrktäta trakter där det under den tidiga medeltiden fanns många stormän och därmed också en stor befolkning.
Och från denna tid är Fölene kyrka. De äldsta delarna som är långhusets mitt, är troligen från 1100-talet eller tidigt 1200-tal. Och även dopfunten är från när kyrkan byggdes.
Kyrkan byggdes under 1600-talet till åt öster och fick då ett tresidigt kor, större fönster, västport och kordörr åt söder.
Vanligtvis genomfördes sådana ändringar i trakten först under 1700-talet, vilket kanske visar på att Fölene kyrka hade en särställning och en givmild donator.

En ny port öppnades upp i väster, samtidigt som den gamla sydporten sattes igen, men strax utanför på nedre delen av väggen kan man ännu se ett troligt steg som markerar var dörrens fanns.

Ett klocktorn byggdes 1710 och ersatte då en klockstapel. Det står att kyrkan i början av 1700-talet var så förfallen att det var "livsfarligt" att vistas i den, så förmodligen genomfördes en större reparation innan man vågade bygga på ett torn.

I mitten av 1800-talet var kyrkan åter så fallfärdig att den hotades av rivning, men efter diskussioner om sammanslagning med Remmene eller Tarsleds kyrka renoverades istället kyrkan.

Predikstolen är från 1600-talet men fick sitt ljudtak 1741, tillverkat av Michael Schmidt som året innan fått betalt även för att måla altartavlan, predikstolen och läktaren. Predikstolen liksom altartavlan med bildhuggeri målades om 1820 med oljefärg.

När kyrkan inventerades 1920 fann man bland annat i tornet fyra lösa bräder med rester av äldre takmålningar försedda med änglahuvuden. Man fann också en solvisare av sten och en runsten uppgavs vara inmurad i korets stenfot. På Statens Historiska Museum finns dessutom en murslev av trä med årtalet 1611, funnen i kyrkans kor mellan muren och taket.

Och vid en renovering i slutet av 1900-talet upptäcktes 13 lager färg på den norra långhusväggen, av vilka ett par målningar tagits fram och visar på den så kallade Läcköskolans blomstermålningar från 1600-talet.

I mitten av 1940-talet införskaffades kormattan från Agda Österbergs ateljé i Varnhem.
Stacks Image 262074