Stacks Image 262081

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Herrljunga kommun
Eriksbergs gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Eriksbergs gamla kyrka


Audioguiden producerad 2015 av Christer Smedberg för Kyrkrundan.

Källor:
Folder: Eriksberg - en kyrksocken med tradition”. Lennart Jacobsson.
Folder: ”Eriksbergs gamla kyrka”. Willy Haag 2013.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 58.0303, 13.2716

Stacks Image 262097