Stacks Image 262085

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Vårgårda kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista

Horla kyrka


Framtagen av Christer Smedberg för Kyrkrundan.

Källor:
Bok: ”Kyrkor i Skara stift”. Robin Gullbrandsson. ISBN 978-91-86681-09-8
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenska kyrkan i Vårgårda.

Gps: 57.9683,12.7313

Stacks Image 262101
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver