Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Vårgårda kommun
Ornunga nya kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Ornunga nya kyrka

Det var först tänkt att en gemensam kyrka skulle byggas för i Asklanda för Kvinnestad, Asklanda och Ornunga. Men Asklanda och Kvinnestad drog sig efterhand ur det gemensamma bygget och Ornunga fick bygga en egen kyrka.
Kyrkan som byggdes i så kallad nyromansk stil av kvaderhuggen röd granit från trakten, ritades av kyrkoarkitekten Adrian Petersson från Göteborg, och uppfördes under åren 1903 till 1905.
Invigningen skedde ett år senare under ledning av den då nye biskopen i Skara stift Hjalmar Danell.

För att avhjälpa problem med fukt reses i mitten av 1940-talet nya innerväggar framför de gamla. Altare, altarring, läktarbröst och dörrar fick utanpåliggande fyllningar av plywood respektive masonit. Det mellersta korfönstret murades igen invändigt, och i dess ställe placerades en tavla av den Svensk-Amerikanske konstnären Birger Sandzén.
Han var bror till komministern i Asklanda kyrka, Gustav Sandzén, och var tillsammans med denne med om att rädda Ornunga gamla kyrka från rivning i samband med att den nya kyrkan byggdes.
Predikstolen kläddes också in med plywood och försågs med evangelistskulpturer. Flera av dessa arbeten går tillbaka till ett program som togs fram i början av 1930-talet av arkitekten Axel Forssén. Färgsättning i grått och brunt med inslag av marmoreringar är från denna ombyggnad. Kvar från byggnadstiden är vackra jugendslingor i triumfbågen och korvalvet.

En ljuskrona som tillverkades i mitten av 1700-talet fanns tidigare i Ornunga gamla kyrka.

Den medeltida dopfunten kommer ursprungligen från Ljurs gamla kyrka.

Den nuvarande orgeln med nio stämmor är tillverkad av Tostareds kyrkorgelfabrik och installerad 1956.

Aaltartavlan skapad av Jan-Owe Stappe kom på plats 1997.
Stacks Image 262039