Stacks Image 262109

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Ulricehamns kommun
Grovare kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Grovare kyrkoruin

När Grovare och Fänneslunda nya gemensamma kyrka byggdes 1874 förlades den symboliskt nog vid gränsen mellan de båda socknarna. Och de båda äldre kyrkorna fick förfalla.
Enligt gammal tradition hade Grovare kyrka stått “sedan syndafallet”, vilket i detta faller är sedan 1100-talet.
Grovare gamla kyrka var liten och tornlös, byggd av kullersten som fogats samman med kalkbruk. När kyrkan revs 1837 lämnades högar av sten kvar på platsen. Dessa blev liggande ända in på 1920-talet då kyrkoruinen återställdes till ett värdigare skick.

1923 restes en minnessten över kyrkan, och i mitten av 1940-talet skedde utgrävning av kyrkan.

Och i Fänneslunda-Grovare nya kyrka finns bland annat dopfunten från Grovare gamla kyrka. Men där finns också den gamla dopfunten från Fänneslunda kyrka. och barn ifrån Fänneslunda socken döps i Fänneslundas dopfunt och barn födda i Grovare socken döps i dopfunten som räddades från Grovare gamla kyrka.