Stacks Image 262099

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Vara kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista

Ballstorps kyrkoruin


Framtagen 2014 av Christer Smedberg.

Källa:
Informationsskylt på plats.

Gps: 58.2055, 13.2319