Stacks Image 262029

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun
Lagmansereds kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Lagmansereds kyrkoruin

Det finns egentligen ingen information om den första kyrkan på platsen, annat än att den med säkerhet var en stavkyrka som byggdes under tidig medeltid.
Denna ersattes sedan med en kyrka i sten, och det är resterna av denna vi kan se.
Kyrkan brändes ner av danskarna i den så kallade Brännefejden 1612, men återuppbyggdes i mitten av 1600-talet på initiativ av änkan Sidonia Grip.

1704 var dock elden framme igen, men i mitten av 1700-talet byggdes kyrkan upp igen.

Men inte heller den här kyrkobyggnaden klarade sig undan elden. Mitt under en pågående högmässa 1929 brann sockenkyrkan ner till grunden, och den här gången valde man att inte bygga upp kyrkan igen.
Istället lät man bygga en ny kyrka vid Boryd, ett par kilometer väster om den nedbrunna kyrkan, där den invigdes 1935.

Kobergs slott som sedan 1770-talet ägs av  familjen Silfverschiöld, ligger alldeles i närheten, och på kyrkogården ligger flera ur ätten Silfverschiöld begravda.