Stacks Image 281270

Berättelser om kyrkor i Skara stift
karta Sverige
lista / karta Skara stift
Vara kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Vara kommun


Stacks Image 281281

1 - Ballstorps kyrkoruin

Stacks Image 281286

2 - Bittena kyrka

Stacks Image 281291

3 - Edsvära kyrka

Stacks Image 281296

4 - Elings kyrka

Stacks Image 281332

5 - Fyrunga kyrka

Stacks Image 281317

6 - Hällums kyrka

Stacks Image 281322

7 - Jungs kyrka

Stacks Image 281327

8 - Kvänungs kyrka

Stacks Image 281339

9 - Larvs kyrka

Stacks Image 281344

10 - Laske-Vedums
kyrka

Stacks Image 281349

11 - Levene kyrka

Stacks Image 281354

12 - Longs kyrka

Stacks Image 281364

13 - Längjums kyrka

Stacks Image 281369

14 - Naums kyrka

Stacks Image 281374

15 - Norra Vånga
kyrka

Stacks Image 281379

16 - Reda kyrka

Stacks Image 281390

17 - Skarstads kyrka

Stacks Image 281395

18 - Slädene kyrka

Stacks Image 281400

19 - Sparlösa kyrka

Stacks Image 281405

20 - Södra Kedums
kyrka

Stacks Image 281415

21 - Södra Lundby
kyrka

Stacks Image 281420

22 - Tråvads kyrka

Stacks Image 281425

23 - Vara kyrka

Stacks Image 281430

24 - Önums kyrka

Stacks Image 281438

25 - Österbittena
kyrkoruin

Stacks Image 281443

26 - Öttums kyrka


1
Ballstorps kyrkoruin - 2 Bittena kyrka - 3 Edsvära kyrka - 4 Elings kyrka - 5 Fyrunga kyrka - 6 Hällums kyrka - 7 Jungs kyrka - 8 Kvänungs kyrka
9 Larvs kyrka - 10 Laske-Vedums kyrka - 11 Levene kyrka - 12 Longs kyrka - 13 Längjums kyrka - 14 Naums kyrka - 15 Norra Vånga kyrka
16 Ryda kyrka - 17 Skarstads kyrka - 18 Slädene kyrka - 19 Sparlösa kyrka - 20 Södra Kedums kyrka
21 Södra Lundby kyrka - 22 Tråvads kyrka - 23 Vara kyrka - 24 Önums kyrka - 25 Österbittena kyrkoruin - 26 Öttums kyrka