Stacks Image 262053

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Borås kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista

Seglora kyrka


Framtagen av Christer Smedberg för Kyrkrundan.

Källor:
Webb: Kinnarumma pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister

Gps: 57.5815, 12.7319

Stacks Image 262069