Stacks Image 262150

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun
Fors kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Fors kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Rommele församling.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Inventering av Carina Carlsson vid Regionmuseum Västra Götaland 2005.
Kompletterande text: Bengt Kristiansson i samverkan med Leif Laurell med flera. Utgivningsår 2006.

58.1936,12.2299

Stacks Image 262178