Stacks Image 262050

Berättelser om kyrkor i Skara stift
lista / karta Trollhättans kommun
Rommele kyrka

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Rommele kyrka

Filmad och producerad 2022 av Smedberg Produktion AB för Rommele församling.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: Flundre härad del 1 1938. E Hollman.
Bok: Lödöse stad samt Ale och Flundre 1983. C S Lindblad.
Skrift: Vård- och underhållsplan för Rommele kyrka 2007. L Laurell.
Folder sammanställd av Gunnar Berntsson, aktualiserad och bearbetad 2011 av Bengt Kristiansson.

58.1789,12.2408

Stacks Image 262079